Back

PİO Pazarlama İletişimi Okulu

Hepiniz bilirsiniz, akademik ya da profesyonel yüksek eğitim programlarının “günümüzün rekabetçi koşulları, değişen tüketici, gelişen teknoloji…” şeklinde başlayan bir açıklamaları olur.
PİO Pazarlama İletişimi Okulunda yok.
Her şeyin hızla akıp gittiğinin hepimiz fazlasıyla farkındayız.
Üstelik marka ve pazarlama iletişimi alanı zaten doğası gereği çok dinamiktir; eğitimi de dinamik olmak zorundadır.
PİO Pazarlama İletişimi Okulunun programlarını tanımlamak yerine prensip ve hedeflerimizi paylaşmak istiyoruz.

PİO PAZARLAMA İLETİŞİMİ OKULU – MANİFESTO

Bilgi ve düşünme bütünseldir; eğitim de bu bütünsellik ile ele alınmalıdır.
Gelecek, geçmişi ve anı yok sayarak değil içine katarak genişler.
O nedenle tabiatın uyumundan, tarihsel gerçeklikten ve analitik düşünceden yoksun hiçbir oluşum geleceği kurgulayamaz.
PİO PAZARLAMA İLETİŞİMİ OKULU TÜM DİSİPLİNLERDEN FAYDALANARAK GENİŞLEYEN BİR DÜŞÜNME VE DENEYİMLEME OKULUDUR.

Oluş bir son değil bir süreç ve arayıştır.
Diploma da öğrenmenin sonu değil başlangıcıdır.
Bu durum yaşam boyu öğrenmeyi, öğrenci kalmayı ve sorgulamayı gerektirir.
Yaşam boyu öğrenme süreci için de keyifli ve zengin bir iklim şarttır.
PİO PAZARLAMA İLETİŞİMİ OKULU KEYİFLİ VE ZENGİN BİR İKLİM İÇİNDE SORGULAYAN PROFESYONELLER YETİŞTİRİR.

Bu okulda soruyu öğrenci sorar.
Not, ezber ve sınavla verilmez; notlama, düşünce ve emekle alınır.
Tıpkı hayatta olduğu gibi pazarlama iletişiminde de başarı, varolmayanın içinden varolacağı belirlemekten geçer.
Bunu belirlemek için de soru sormak gereklidir.
PİO PAZARLAMA İLETİŞİMİ OKULU OLMAYANIN İÇİNDEN OLACAĞI BELİRLEYEN ÖNCÜLERİN OKULUDUR.

Hayattan vazgeçmemiş insanlar için eğitim ve öğrenme asla bitmez.
Ve hayattan vazgeçmemiş, soru soran insanların aktaracak bilgileri de birikir.
PİO PAZARLAMA İLETİŞİMİ OKULUNUN KAPISI SADECE ÖĞRENMEK İSTEYENLERE DEĞİL, PAYLAŞACAK ANLAMLI BİLGİSİ OLANLARA DA AÇIKTIR.

SON:
PİO PAZARLAMA İLETİŞİMİ OKULU, BAŞARILI İNSANLARIN OKULUDUR.
BU NEDENLE BAŞARI BURSU YOKTUR, İHTİYAÇ BURSU VARDIR.

Prof. Dr. Gresi Sanje
PİO PAZARLAMA İLETİŞİMİ OKULU