Back

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça duyduğumuz soruları senin için derledik...

Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Gresi Sanje tarafından kurulan, pazarlama iletişimi ve marka alanında yüksek lisans, doktora ve sertifika eğitimleri veren programların çatı yapısıdır.
Pazarlama İletişimi Okulu çatısı altında Reklam ve Marka İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Reklam ve Marka İletişimi Projeli (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı ve Sürekli Eğitim Merkezi Reklam ve Marka İletişimi Sertifika Programları vardır.
Pazarlama İletişimi Okulu’nun Reklam ve Marka İletişimi Projeli Yüksek Lisans programları reklamveren marka yöneticileri, pazarlama yöneticileri, kurumsal iletişim yöneticileri ve yönetici adayları; satış, finans vb. farklı alanlarda uzmanlıklara sahip ve kendini pazarlama iletişimi alanında geliştirmek isteyen yönetici ve yönetici adayları; reklam, PR, dijital ajansları yöneticileri, stratejistleri, yaratıcıları, iş geliştiricileri, proje yöneticileri ve adayları; medya planlama ve satın alma alanında çalışanlar; pazar araştırması alanında çalışanlar; kendi markasını kurmak isteyen girişimciler; aile şirketlerinde ilgili alanlarda görev alacak adaylar için uygundur. Reklam ve Marka İletişimi Tezli Yüksek Lisans programı pazarlama, iletişim, reklam, medya ve benzeri alanlarla ilgilenen akademisyen adayları; pazarlama, iletişim, reklam, medya ve benzeri alanlarla ilgilenen eğitmenler; pazarlama, iletişim, reklam, medya ve benzeri alanlarda uzmanlaşan ve akademik donanımlarını tamamlamak isteyen uzmanlar için uygundur.
Pazarlama İletişimi Okulu sitesinin Ders Listesinden, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü veya Pazarlama İletişimi Okulu’nun idari ofisi pio.idari@nisantasi.edu.tr’dan bilgi alabilirsiniz. Dönemde açılacak dersler ve haftalık ders programları, ders kayıtları öncesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Pazarlama İletişimi Okulu idari ofisleri tarafından da duyurulmaktadır.
Pazarlama İletişimi Okulu’nun tüm yüksek lisans, doktora ve sertifika programlarının eğitim saatleri hafta içi 19.00-21.30 veya cumartesi günleri 10.30-14.30 saatleri arasında gerçekleşir. Ek workshop, etkinlik ve seminerler bu belirtilenlerden farklı bir şekilde düzenlenebilir.
2023-2024 akademik yılında Pazarlama İletişimi Okulu’nun Reklam ve Marka İletişimi Projeli Yüksek Lisans programlarının ücreti 100.000₺ (KDV Dahil)’ dir. Reklam ve Marka İletişimi Tezli Yüksek Lisans programının ücreti 120.000₺ (KDV Dahil)’ dir. Bu ücret eğitimin tamamını kapsamaktadır.
Burs değerlendirmesi, mevzuat hükümleri dahilinde Enstitü Yönetimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Mülakat esnasında çeşitli kriterler dahilinde burs talebinde bulunabilirsiniz. Nişantaşı Üniversitesi çalışan ve mezunları ile eğitim iş birlikleri yapılan kurum çalışanlarına burs imkanları sunulmaktadır. Diğer burslar ile ilgili olarak mülakat aşamasında bilgi alabilirsiniz.
Başvurular Güz ve Bahar dönemi olarak iki dönemde açılır. Reklam ve Marka İletişimi Projeli Yüksek Lisans programlarının kontenjanı her dönem 25 ve Marka İletişimi Tezli Yüksek Lisans programının kontenjanı ise her dönem 5 olarak belirlenmiştir.
Reklam ve Marka İletişimi Projeli Yüksek Lisans Programları profesyonel olarak marka yönetimi, pazarlama yönetimi, pazarlama iletişimi, reklam, kurumsal iletişim, medya planlama ve pazar araştırması alanlarında kariyer yapmayı ve bu alanlarda uzmanlaşmayı hedefleyen adaylara uygundur. Program 1 zorunlu, 9 seçmeli ders ve proje yazımından oluşmaktadır. 9 dersin 2 aktif dönemde tamamlanması beklenir. Son dönem de bir uzmanlık dersi seçmelisi ile beraber “bitirme projesini” yazarak mezun olunur. Mezun olan öğrenciler MA (Master of Arts) dereceli yüksek lisans diploması ile üç uzmanlık sertifikası sahibi olurlar. Programın azami öğrenim süresi 3 yarıyıldır. Reklam ve Marka İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programının ders plan ve içerikleri akademiye yöneliktir. Bu sebeple öncelikle akademik alanda ilerleyecek adayların başvurması önerilir. Program 3 zorunlu 5 seçmeli dersten oluşmaktadır. Derslerin en geç 3 yarıyıl içerisinde alınması ve tez savunulması ile programın tamamlanması beklenir. Mezun olan öğrenciler MA (Master of Arts) dereceli yüksek lisans diploması ile bir uzmanlık sertifikası sahibi olurlar. Programın maksimum öğrenim süresi, 6 yarıyıldır.
Projeli Yüksek Lisans programı ile açılması planlanan Online Projeli Yüksek Lisans programların içerik tasarımları ve yapısı birebir aynıdır. Zorunlu dersler ve programı tamamlamak için gerekli seçmeli ders sayıları da aynıdır. Seçmeli dersler ve uzmanlık seçmeli dersleri önemli oranda benzer olmakla birlikte bazı seçmeli ve uzmanlık dersleri sadece yüz yüze ya da sadece online olabilmektedir.
Açılması planlanan Pazarlama İletişimi Doktora (PhD.) Programına Tezli Yüksek Lisans diploma sahibi ya da 2013 yılı öncesi tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı veya mezun adaylar başvurabilir. Reklam ve Marka İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı mezunlarının Doktora programına devam etmeleri mümkündür.
Reklam ve Marka İletişimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru, ilgili internet sitelerimizdeki başvuru formu doldurularak yapılır (www.lee.nisantasi.edu.tr, www.pio.nisantasi.edu.tr, www.pazarlamailetisimiokulu.com). Pazarlama İletişimi Okulu Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının başvuruları mülakatla değerlendirilir. Mülakat tarihleri, Nişantaşı Üniversitesi tarafından belirlenir ve ilgili web sitelerinde duyurulur. Başvurusunu tamamlayan adayların mülakat saati ve mülakat sonucu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından adaylara bildirilir.
Sonuçlar, mülakatı takiben en geç 3 iş günü içerisinde adaya mail yolu ile iletilir.
Pazarlama İletişimi Okulu Sertifika Programları konunun uzmanı kurumlarla ortaklaşa olarak tasarlanan uzmanlık eğitimleridir. 20 saat ders ve 10 saat gelişim içeriğiyle 30 saatlik programlardır. Her akademik dönemde en az 4 farklı sertifika programı açılır. 2022-2023 akademik yılında Güz döneminde 4 ve Bahar döneminde 4 farklı sertifika programı açılacaktır.
Sertifika programını başarıyla tamamlayan katılımcılar Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pazarlama İletişimi Okulu ve Kurum tarafından onaylanmış sertifika sahibi olur. Sertifikalar e-devlet resmi sayfasında da kaydedilmektedir.
Pazarlama İletişimi Okulu Sertifika Programlarının kayıtları internet sitelerimizdeki başvuru formu doldurularak ve kayıt için gerekli ödeme yapılarak gerçekleşir (www.sem.nisantasi.edu.tr, www.pio.nisantasi.edu.tr, www.pazarlamailetisimiokulu.com).
2023-2024 akademik yılında Sertifika Programlarının ücreti her bir program için 15.000₺ + KDV’dir.
Reklam ve Marka İletişimi Projeli ve Online Projeli yüksek lisans programı öğrencilerinin seçmeli dersler kapsamında dönemde 1, toplamda 3 sertifika programına katılmaları beklenir. Projeli ve Online Projeli Yüksek Lisans Programı öğrencileri seçecekleri 3 sertifika programı için ek ücret ödemezler. Reklam ve Marka İletişimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrencilerinin seçmeli dersler kapsamında 1 sertifika programına katılmaları beklenir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrencileri seçecekleri 2 sertifika programı için ek ücret ödemezler. Bunlara ek olarak sertifika programı almak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ve mezunları, Pazarlama İletişimi Okulu öğrenci ve mezun indirimlerinden faydalanırlar.
Reklam ve Marka İletişimi Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrenci ve mezunları, Pazarlama İletişimi Okulu öğrenci ve mezun indirimlerinden faydalanırlar. Lisans öğrencileri ve Kuruma özel indirimler için pio.bireysel@nisantasi.edu.tr adresinden Pazarlama İletişimi Okulu’na ulaşabilirsiniz.
Mülakat sonrasında kabul maili alan adaylar, kabul mailinde yer alan evrak listesine uygun şekilde, evrak teslimi ve ödeme işlemleri için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (lee@nisantasi.edu.tr) ile iletişime geçerler. Kabul alan öğrenci adaylarının belirlenen tarihler içerisinde kayıtlarını yapmaları beklenir. Belirlenen süre içerisinde kayıt yaptıramayan adayların, kaydolmak istemeleri durumunda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile iletişime geçmeleri gerekir. Belirlenen süre içerisinde kayıt yaptıramayan adayların kabul işlemi için tekrar mülakata çağrılmaları da beklenebilir.
Projeli Programlar için gerekli evraklar: Geçici mezuniyet belgesi ya da diplomanın noter onaylı fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi, aslı gibidir kopyası, noter onaylı örneği); Lisans derecesini yurt dışından alanlar için denklik belgesi; Resmi not dökümü (Transkript); Niyet mektubu; Güncel tarihli askerlik durum belgesi; İkametgah; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi; Nüfus Kayıt Örneği; 3 Adet Fotoğraf. Tezli Program için ek olarak: İki adet referans mektubu; ALES / GMAT / GRE Sonuç Belgesi. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi (Doktora programları için yüksek lisans diploması ); YÖK onaylı diploma denklik belgesi; Resmi not dökümü (transkript); GRE ya da GMAT belgesinin aslı (Program’ın talep etmesi halinde); Pasaportun ilgili sayfalarının fotokopisi (kimlik bilgileri); Türkçe yeterlilik belgesi.
Yüz yüze veya online farkı gözetilmeksizin derslere devam zorunluluğu %70’tir.
Başarısız olunan ders zorunlu ders ise aynı ders; seçmeli ders ise aynı ders veya başka bir seçmeli ders; uzmanlık seçmeli dersi ise aynı uzmanlık seçmeli dersi veya başka bir uzmanlık seçmeli dersi ile bir sonraki akademik yıl için tekrar edilmek zorundadır. Dersin notuna itiraz için dersin öğretim üyesi ile iletişime geçilmelidir.
Her ders kaydı döneminden yaklaşık olarak iki hafta sonrasında (net tarihi görmek için söz konusu dönemin akademik takvimine bakabilirsiniz) “Ekle/Bırak” dönemi olarak adlandırılan ders ekleme/çıkarma sürecinde aldığınız dersi başka bir dersle değiştirebilir, bırakabilir ya da yeni bir ders ekleyebilirsiniz. Ekle/Bırak döneminden sonra programınızda değişiklik yalnızca dersten çekilme ile mümkündür (net tarihi görmek için söz konusu dönemin akademik takvimine bakabilirsiniz). Zorunlu dersleri söz konusu dönem içerisinde bırakma şansınız vardır ancak mezun olana kadar mutlaka ilgili zorunlu dersleri almanız gerekmektedir.
Her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yapmak zorunludur. Ders kayıt işlemi için Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden o yarıyıl alacağınız dersleri belirleyip ve seçimlerini yapıp program danışmanınıza onaylatmanız gerekir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü sayfasında her yarıyıl Ders Seçim Kılavuzu yayınlanmaktadır.
Ders kaydı sonlandırıldıktan sonra sistem tarafından verilen ‘kayıt onay kodu’nuz program danışmanınıza otomatik olarak gönderilmektedir. Ders kaydı onaylandıktan sonra size de e-posta ile bilgi verilmektedir.
Mazeretli kayıt dilekçesi doldurarak kaydınızı yapabilmek için Üniversite tarafından belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Sunmuş olduğunuz mazeret Enstitü tarafından onaylandığı takdirde ders kaydınızı yapmanız sağlanacaktır.
Kayıt dondurma dönem başladıktan yaklaşık 3 hafta içinde  (net tarihi görmek için söz konusu dönemin akademik takvimine bakabilirsiniz) başvurmak kaydıyla yapılmaktadır.
Projeli programdan Tezli programa geçiş için iç yatay geçiş koşulları yerine getirmenizin yanı sıra akademik yeterliliğinizi kanıtlamanız adına çalışmak istediğiniz konu hakkında tez önerisi teslim etmeniz beklenmektedir. Süreç ile ilgili olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.
Geçiş için gerekli olan evrak ve koşulları sağlamanız durumunda süreciniz Enstitü Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. Kayıtlı olduğunuz programdan (tezliden projeli veya projeliden tezli programa) başka bir programa geçiş sürecinde belirlenen kontenjan dahilinde geçiş yapabilirsiniz. İç yatay geçiş için belirtilen şartlar sağlanmalıdır: Tüm derslerinizi asgari geçer not ile başarmış olmalısınız, FF notunuz olmamalı. En az 2.60 Genel Not Ortalamasına sahip olmalısınız. En geç 2. dönemin sonuna kadar iç yatay geçiş başvurusunda bulunmalısınız. Projeli programdan tezli bir programa geçmenin ön koşulu ALES yeterlik skorlarına sahip olmanızdır. Sadece ön koşula sahip olan adayların tezli programa geçiş başvurusu alınır.